Gå till innehåll

Studieförbund

Studieförbundens verksamhet är av stor betydelse för det livslånga lärandet och folkbildningen. Genom kurser och cirkelverksamhet förs traditioner och genuint hantverkskunnande vidare. 

Musik, konst och litteratur är andra viktiga kulturteman för att hålla vårt civilsamhälle levande. Studieförbunden är också med och stödjer vårt rika föreningsliv och skapar olika mötesplatser. Studieförbunden genomför många kulturevenemang, ofta i samverkan med andra.

Bidrag till studieförbund och folkbildning inom Klippans kommun
Om du har frågor kring bidrag till studieförbund och folkutbildning är du välkommen att mejla kultur.fritid@klippan.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022