Gå till innehåll

Studieförbund

Studieförbundens verksamhet är av stor betydelse för det livslånga lärandet och folkbildningen. Genom kurser och cirkelverksamhet förs traditioner och genuint hantverkskunnande vidare. 

Musik, konst och litteratur är andra viktiga kulturteman för att hålla vårt civilsamhälle levande. Studieförbunden är också med och stödjer vårt rika föreningsliv och skapar olika mötesplatser. Studieförbunden genomför många kulturevenemang, ofta i samverkan med andra.

För ansökan om bidrag till studieförbund och folkbildning inom Klippans kommun gäller följande:

Ansökan om Verksamhetsbidrag görs digitalt under perioden 1 juni till 15 september inför nästkommande verksamhetsår.
Studieförbunden anger i sin ansökan vad man vill göra i Klippans kommun under kommande år genom en verksamhetsplan som beskriver tänkt verksamhet och prioriteringar, samt en budget för kommande år gällande studieförbundets verksamhet i Klippans kommun. Dessa kan sedan förtydligas vid dialogmötet, som sker under hösten, mellan studieförbundet och föreningsutskottet.

Studieförbunden har också möjlighet att söka Arrangemangs- eller projektbidrag, som görs löpande under året, och då gärna i samverkan med andra aktörer som till exempel övrigt föreningsliv i Klippans kommun.

Frågor?

Om du har frågor kring bidrag till studieförbund är du välkommen att mejla till kultur.fritid@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024