Gå till innehåll

Trafiklärarprogrammet

Som trafiklärare undervisar, coachar och handleder du dina elever på deras väg mot ett körkort. Du ska utbilda eleven till att bli framtidens säkra förare. Vi arbetar tillsammans mot nollvisionen, där utbildningen har en viktig roll.

Är du en pedagogisk och strukturerad person som tycker om att jobba med människor och vill vara en del av en bransch som ständigt utvecklas? Vill du dessutom ha en utbildning som leder till jobb?

Då är trafikläraryrket något för dig. Du kommer att få möjlighet att arbeta i en växande bransch med mycket utveckling som ger dig stora möjligheter till delaktighet och påverkan.

I arbetet som trafiklärare ingår att förbereda och genomföra lektioner. En stor del av yrket innebär också att kunna hantera olika människor och olika situationer. Det ingår också att förmedla vissa kunskaper om fordonets konstruktion och funktion. Utveckling inom yrket går mot en ökad specialisering. Inte bara när det gäller utbildning för olika behörigheter, utan även fortbildning inom till exempel sparsam körning.

Det finns många skäl att utbilda dig till trafiklärare

 • Arbetsmarknaden för trafiklärare är god och du har stora möjligheter att
  få arbete direkt efter utbildningen
 • Du får möjlighet att ge individuell undervisning, vilket ger möjligheter att
  anpassa utbildningen till varje individs förutsättningar
 • Du får möjlighet att arbeta med en viktig hälsofråga, nämligen trafiksäkerhet,
  och att påverka blivande bilister i positiv riktning
 • Du ser konkret resultat av ditt arbete och får dela elevernas glädje efter
  godkänt körprov och ibland stötta elever som underkänts
 • Du får ett brett kontaktnät

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid (100%), fem dagar i veckan.

Två till tre dagar i veckan är du på skolan i Klippan. Undervisning, föreläsningar och demonstrationer varvas under dessa dagar med praktiska övningar. Övriga två dagar utgörs av en självstudiedag och en praktikdag.

I den 60 veckor långa utbildningen ingår 15 veckors praktik (LIA), fördelat på tre perioder.

Ansökan

Om du saknar formell behörighet, men anser dig ha kompetens som motsvarar delar av behörighetskraven, kan du ansöka med reell kompetens.

 • Ansökan görs via yh-antagning.se. Du behöver registrera ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan
 • När du gått vidare till utbildningens ansökningssida det dags att ladda upp betygskopior och övriga handlingar som styrker din behörighet. Tänk på att ditt namn och personnummer tydligt måste framgå i dokumenten för att de ska anses vara giltiga. För att ansöka med reell kompetens bifogar du dokument som påvisar kompetensen, exempelvis betygshandlingar, intyg och en beskrivning av din reella kompetens, under ”övrigt” i din ansökan. Därefter kommer vi att kontakta dig för en bedömning
 • Säkerhetsställ att alla uppgifter stämmer och att alla dokument som krävs är uppladdade innan du lämnar in din ansökan. Om något saknas i din ansökan kommer du få ett meddelande via yh-antagning.se om vad du behöver komplettera
 • Om du har grundläggande behörighet skickas en kallelse till dig via mejl med information om anmälan till körtest och intervju. Körtest och intervju är förknippat med en kostnad om 1000 kr och avsatt tid för dessa är 2,5 timmar per person
 • Om du blir antagen till utbildningen efter genomförda tester kommer du få ditt antagningsbesked skickat till dig via mejl
 • Sökande med reservplats noterat på sin ansökan kan antas fram till och med en vecka in på utbildningsstart. Om du erbjuds en plats så kommer du att meddelas via mejl. Det är viktigt att man svarar på en platserbjudandet inom sju dagar annars går platsen till nästa sökande i kö.

Viktigt att veta

Efter genomgången utbildning behöver du ansöka hos Transportstyrelsen om godkännande att arbeta som trafiklärare.

På Transportstyrelsen.se hittar du mer information om hur detta går till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för nästa utbildningsstart öppnar 2024-12-15.

Praktisk information

 • Kommande utbildningsstarter: 2024-08-05 och 2025-08-04
 • Omfattning: Utbildningen omfattar 300 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 60 veckors heltidsstudier. Cirka 15 veckor av dessa är arbetsplatsförlagda. Studietakten är 100%.
 • Utbildningsort: Utbildningen är platsbunden och är förlagd i Klippan.
 • Behörighet och urval: För att ansöka till utbildningen måste du uppfylla kraven för grundläggande och särskild behörighet.
 • Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.
  Mer om att ansöka om studiemedel från CSN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande behörighet

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

(Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs).

Särskild behörighet

 • Ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper
 • Inneha körkort med förarbehörighet B (manuell) och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet
 • Kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana. Test sker hos utbildningsanordnaren.

 

Kurs

Poäng

Arbetsmiljö och ansvar

10

Examensarbete

12

Fordonssäkerhet och miljö

35

Författningskunskap Trafik

35

Lärande i arbete 1

25

Lärande i arbete 2

50

Trafiksäkerhetsarbete

23

Trafikpsykologi

35

Yrkespedagogik - Trafiklärare 1

25

Yrkespedagogik - Trafiklärare 2

50

Om antalet behöriga sökande som uppfyller grundläggande behörighet och särskild behörighet samt sökande som är behöriga enligt reell kompetens överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. De sökande som har formell behörighet rangordnas efter betyg, körtest samt intervju. Maximalt ges 30 poäng.

Kontaktperson

Louise Hakander
E-post: louise.hakander@klippan.se
Telefon: 0435-280 39

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2024