Gå till innehåll

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är till för alla barn i åldern 1-5 år. Det är viktigt att den pedagogiska verksamheten anpassas till varje barns behov och förutsättningar. Alla barn ska få känna att de gör framsteg, övervinner svårigheter och är en tillgång i gruppen. Hållbar framtid handlar bland annat om att bygga underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framtiden.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål. Vår ambition är att efter samförstånd göra det bästa möjliga för dig.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. I förskolan erbjuds barn 1-5 år en miljö där all pedagogisk verksamhet som rör barnen ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barnens utveckling och lärande. I detta har språket och leken en stor betydelse.

I portalen för förskola, pedagogisk omsorg & fritidshem kan du:

  • Ansöka om plats
  • Säga upp plats
  • Ändra hushållets inkomst
  • Lägga in schema (gäller endast privata enheter)

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2023