Gå till innehåll

Ventilation

En bra fungerande ventilation i en bostad är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Om det uppstår imma på insidan av dina fönster eller luft och lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök kan det vara tecken på att din ventilation inte fungerar.

Du kan förbättra luften i din bostad genom att rengöra ventiler och köksfläkt regelbundet och hålla friskluftsventiler och vädringsfönster öppna.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Fastighetsägare har skyldighet enligt lag att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystem i sina byggnader. Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande enligt Boverkets föreskrifter (riksbehörighet) eller godkännande av miljö- och byggnämnden (lokal behörighet).

Kontrollen ska upprepas inom vissa intervaller. Längden på intervallet beror på det ändamål som byggnaden är upplåten för samt typ av ventilationssystem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022