Gå till innehåll

Eldning utomhus

Just nu är det inget eldningsförbud i Klippans kommun.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud i kommunen och vad du kan göra om du upplever besvärande eldning.

Eldningsförbud

Om du ska elda utomhus kontrollera alltid om det råder eldningsförbud. Om det är eldningsförbud så informerar Räddningstjänsten om det på Klippans kommuns hemsida. Mer information hittar du på Räddningstjänsten Syds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll koll på brandrisken med mobilen

Brandrisk ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en mobilapp som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

Här kan du ladda ner appen

Övrigt som gäller vid eldning

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid eldningsförbud:
1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare).

Förbudet omfattar inte grillning på av kommunen iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

2 § Förbudet enligt 1 § gäller vid brandriskvärden 4 och 5.

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för det geografiskt område gäller följande vid brandriskvärdena 5E:
3 § Förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik.
Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

4 § Förbudet enligt 3 § gäller vid brandriskvärden 5E.

Övrigt

5 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

6 § Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Översyn med anledning av nya rekommendationer för eldning av trädgårdsavfall

Kommunen kommer att göra en översyn av lokala ordningsföreskrifterna med anledning av Naturvårdsverkets nya rekommendationer avseende eldning av trädgårdsavfall. Fram till dess att en översyn gjorts gäller kommunens nuvarande regler.

Nuvarande regler

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september, med undantag för valborgsmässoeld den 30 april. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Här hittar du alla kommunala grillplatser

  • Stadsparken Klippan - Lekplatsen på Storång
  • Storäng i Klippan
  • Lekplatsen Rävahålan i Ljungbyhed
  • Kanotrastplatserna i Anderstorp och Ängaröd
  • Hundklubben i Ljungbyhed
  • Gamla skjutbanan i Ljungbyhed (gemensam med Skånska landskap)
  • Björnstugan Söderåsen (gemensam med Skånska landskap)

I Klippans kommun är det Söderåsens miljöförbund som ansvarar för frågor, klagomål och tillsynstips som rör eldning.

Det är förbjudet att elda ved i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortankar under tiden 1 juni - 15 augusti inom planlagt bostadsområde.

Kontakta Räddningstjänsten Söderåsen

Telefon: 042-641 00
E-post: raddning@astorp.se

Information från Söderåsens miljöförbund

Kontakt Söderåsens miljöförbund

Telefon: 0435-78 24 70
E-post: info@smfo.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024