Gå till innehåll

Natur & miljö

I Klippans kommun arbetar vi aktivt med att skydda vår vackra natur. Det gör vi bland annat genom att hantera invasiva arter och miljöinvesteringar.

I Klippans kommun finns det storslagen natur för alla att uppleva. För att skydda, bevara och utveckla naturen är kunskap och ett aktivt naturvårdsarbete viktigt.

Naturvårdsprogrammet fungerar som ett underlag i planeringen av Klippans fysiska utveckling som en inspirationskälla i arbetet med mark, vatten och natur i kommunen.

I programmet beskrivs bland annat kommunens naturtyper, skyddade områden och gällande naturvårdslagstiftning. Det innehåller även en katalog som beskriver 82 landområden och tio vattenområden i text, bild och karta och deras naturvärde.

Klippans kommun har en naturvårdsfond för att stödja ideella naturvårdsprojekt. Årligen avsätts 20 000 kronor för naturvårdsfonden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utdelning av medel från fonden. Bidrag lämnas till ideella föreningar och skolor för naturvårdande insatser. Insatserna ska gärna gå i linje med kommunens gällande naturvårdsprogram. Bidrag ur fonden kan inte lämnas till redan genomförda åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier.

Fyll i blanketten och skicka den till: Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan.
Med ansökan bifogas en beskrivning av projektet och projektetområdet avgränsningar på en karta.

Vill ni som företag eller privatperson donera pengar till Naturvårdsfonden? Sätt in pengar på Klippans kommuns bankgiro är 991-2122. Märk insättningen Kommunstyrelsens Arbetsutskott + Naturvårdsfond.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2023