Gå till innehåll

Översiktsplan

Översiktsplanering handlar om att bestämma hur vi vill att vår kommun ska se ut i framtiden. Det handlar om att tänka på var och hur vi vill använda marken och vattnet, och hur vi ska bygga och utveckla olika områden. Översiktsplanen är som en guide som hjälper oss att forma hur vår kommun ska växa och förändras över tid.

Det är viktigt att veta att översiktsplanen inte är som en lag, den ger ingen tvingande reglering. Istället är den som en vägledning som hjälper oss att fatta beslut när vi detaljplanerar, beviljar bygglov eller gör bedömningar för markanvändning och vattenanvändning. Den är också som ett avtal mellan staten och kommunen, där kommunen visar sina prioriteringar och riktningar. Översiktsplanen är också användbar för att visa upp kommunens mål och visioner för människor och företag som är intresserade av att vara en del av kommunen.

För att hålla ordning på allt detta finns lagar som styr hur samhället ska planeras och byggas. De viktigaste lagarna för detta är plan- och bygglagen och miljöbalken, som hänger nära ihop. Översiktsplanen är som en guide och en överenskommelse om hur vi vill forma vår omgivning, och lagarna hjälper oss att hålla ordning på allt.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024