Bygga och förändra

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist

Byggnadsinspektör
Roger Lindén

Lantmäteriet
Nybrovägen 5
262 63 Ängelholm
Telefon: 0771-636363
E-post: lm-skane@lm.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Funderar du på att bygga till eller bygga om? Vi vill gärna ha en dialog med dig i ett tidigt skede, gärna redan vid uppstarten av projektet.

Det är många steg i en process som leder fram till en färdig bostad och att hitta rätt bland lagstiftning och olika myndigheter när hus eller lokaler ska planeras är inte alltid lätt.

Genom att höra av dig och diskutera dina byggplaner på ett tidigt stadium kan det förhindra många misstag som kan behöva åtgärdas i ett senare skede.

När du behöver råd, hjälp eller information om vad som gäller för dina byggplaner vänder du dig till stadsarkitekt eller byggnadsinspektör på plan- och byggavdelningen, se kontaktuppgifter i gul ruta.

Vissa åtgärder är bygglovspliktiga
Plan- och byggnämnden i Klippans kommun ansvarar för de tillstånd som behövs i samband med ändringar i boendemiljön.

Vissa åtgärder är anmälningspliktiga
Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga, t ex installation eller ändring av eldstad, ventilationssystem eller avlopp. Läs mer här:

Adress- och namnsättning
Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress.

Namnsättning aktualiseras då nya kvarter, gator och parker ska skapas. Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.

Läs mer om adress- och namnsättning här.