Gå till innehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det ledande politiska organet i en kommun. Den kan liknas vid "kommunens regering".

På uppdrag av kommunfullmäktige håller styrelsen samman hela den kommunal verksamheten och förbereder alla frågor som ska behandlas av fullmäktige. Detta kan vara på eget initiativ eller en fråga som väckts av en nämnd.

Kommunstyrelsen är ansvarig för frågor som rör kommunens:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Näringsliv
  • Information
  • Folkhälsofrågor
  • Hållbar utveckling
  • Trafik, gator och vägar
  • Vatten och avlopp
  • Kommunens fastigheter
  • Gemensam kommunadministration

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022