Gå till innehåll

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Klippans kommuns rådgivande organ.

Funktionshinderråd

Kommunens funktionshinderråd är ett referensorgan för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för kommunens funktionshinderorganisationer.

Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett referensorgan för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för kommunens pensionärsorganisationer, före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer.

Pensionärsrådet har till uppgift att tillvarata äldre människors särskilda behov och svara på remisser vid planering av samhällets utformning. Omsorgs - och tillgänglighetsbehovet ska särskilt beaktas.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottförebyggande rådet i Klippan (BRÅ) ska vara ett organ för överläggning, samråd och informationsutbyte mellan kommunledning och polismyndigheten i frågor som handlar om brottsförebyggande arbete och trygghet på strategisk nivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022