Gå till innehåll

Nämnder & förvaltningar

En nämnd består av förtroendevalda politiker med ansvar för ett visst specifikt område. Till nämnden finns en förvaltning eller en verksamhet kopplad. Där arbetar kommunens tjänstepersoner som är anställda av Klippans kommun.

I Klippans kommun finns sju nämnder och fem förvaltningar.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023