Gå till innehåll

Så fungerar en kommun

Kommunen sköter om många saker som invånarna har nytta av. Kommunen ska bland annat se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka människor kan få hjälp och stöd.

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ordnar också med badplatser och bibliotek. Alla brandmän som jobbar inom Räddningstjänsten hjälper till att göra kommunen trygg och säker.

Kommunallagen reglerar vad en kommun ska göra

I kommunallagen (2. kapitlet, 1. paragrafen) står det att:

"Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall hanteras enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting, eller någon annan."

Enkelt innebär det att lagen ställer två krav på kommunen. Det måste finnas ett krav på allmänintresse för en verksamhet för att kommunen ska bedriva den och denna verksamhet måste ha anknytning till kommunen. Principiellt är det förbjudet att ge understöd åt enskilda.

Kommunallagen är en så kallad ramlag. Det innebär att det finns utrymme för tolkningar för hur lagen ska förstås. Vid tvister avgör Regeringsrätten som sista instans.

Det här måste en kommun göra:

 • Social omsorg, såsom äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Skolgång för barn och ungdom
 • Vatten och avlopp
 • Lokal och regional trafik (samverkan)
 • Civilförsvar
 • Plan- och byggfrågor
 • Räddningstjänst
 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • Bostadspolitik
 • Fritid, idrott, kultur, ungdom
 • Renhållning och avfallshantering

Det finns en del annan verksamhet som kan bedrivas på frivillig grund, till exempel:

 • Fritidsverksamhet
 • Kulturverksamhet (bortsett från biblioteken)
 • Bostäder
 • Energi

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022