Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag".

Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som exempelvis:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • kommunens budget
 • kommunalskatt
 • taxor och avgifter

De beslutar även om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och det är öppet för allmänheten att närvara. Vi sänder även webb-tv från sammanträdena.

Mandatfördelning efter valet 2018

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter med 26 ersättare.

Under innevarande mandatperiod (2018-2022) fördelas de 41 platserna så här:

 • Sverigedemokraterna: 13
 • Socialdemokraterna: 10
 • Moderaterna: 7
 • Centerpartiet: 3
 • Kristdemokraterna: 3
 • Vår framtid Klippan: 2
 • Liberalerna: 1
 • Miljöpartiet: 1
 • Vänsterpartiet: 1

Mandatfördelning efter valet 2022 presenteras när det slutliga valresultatet har kommit in.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022