Gå till innehåll

Gå i skola i Klippans kommun

Ska du börja skolan i Klippans kommun? Varmt välkommen! Här sätter vi våra elever och lusten att lära i centrum. Skolans viktiga roll är central för hur vi arbetar i Klippans kommun. Att tillsammans med medborgarna skapa goda förutsättningar att växa upp är inte bara ett mål, det är en av grunderna i vår vision.

I Klippans kommun finns det förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som drivs i kommunal regi. Utöver detta finns även ett antal privata skolor. Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål. Ska ditt barn börja grundskolan skickas en inbjudan och anmälan hem till dig. Önskar du att ditt barn ska gå i en annan skola än den anvisade kontaktar du rektor på den skola du är intresserad av. De kommunala grundskolorna i kommunen är skyldiga att ta emot elever från andra rektorsområden i mån av plats. Vår ambition är att efter samförstånd göra det bästa möjliga för dig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023