Gå till innehåll

Askahuset

Askahuset vid Storgatan byggdes 1864-65 av vice häradshövdingen Fritz Ask. Den var avsedd till bostäder åt högre tjänstemän och annat välbeställt folk. Askahuset har under senare år inhyst bland annat postkontor, kommunalkontor och bibliotek. Huset är i kommunens ägo sedan 1920.

Askahuset har under årens lopp haft flera namn. Bland annat Askahuset och Askagården. Huset byggdes av tegelsten och var till en början inte putsat som det är idag. De välställda som bodde här hade titlar som bland annat häradshövdingar, kronofogde, läkare och tandläkare.

Bilder från Blomgrens arkiv på Askahuset

Askahuset i Klippan med personer i förgrunden
Askahuset i Klippan med grönskande träd och trädgård
Två män i gammeldags kläder står framför Askahuset

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023