Gå till innehåll

Centrumhuset - Kvarngården - Tingshuset - Tingshuset

Centrumhuset

Centrumhuset, byggt 1913, var från början vitmålat. Här fanns Café Centrum och kooperativa föreningens affär. På intilliggande tomt, där det nu finns en bensinstation, fanns kooperativa föreningen Skandias hus som revs 1965. På gården bakom Centrumhuset fanns det en kvarn fram till 1940-talets början.

Tingshuset

Det gamla tingshuset byggdes 1823. Inskrivningsavdelningen var i den lägre delen till vänster. Tingsnotarier bodde i husets andra våning. Fånghuset invid hade både fångceller och vaktmästarbostad. Tingshuset revs 1951 och det nya tingshuset stod färdigt 1952.

Bilder från Blomgrens arkiv på Centrumhuset och Tingshuset

Bild på Centrumhuset i Klippans centrum
En kvinna och ett barn i gammeldags kläder promenerar framför Centrumhuset i Klippan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023