Gå till innehåll

Gamla Televerket

Telegrafstationen invigdes 1952. Den högre delen till vänster innehöll automatstation, telefonsal och telegraf samt bostad till förste telereparatören. Från söndag 28/9 1952 klockan 04.00 på morgonen kunde man själv ringa sina egna samtal utan telefonistens hjälp. Byggnadens lägre del innehöll postkontor.

Bild från Blomgrens arkiv på gamla Televerket

Bild på televerkets fasad med en man på cykel utanför

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023