Gå till innehåll

Planprogram för Bruksallén

Klippans kommun växer och nya bostäder behöver byggas. Området söder om Klippans tätort, (mellan järnvägen och pappersbruket) heter Bruksallén och det ska bebyggas för att bli en ny stadsdel.

Flygbild över området Bruksallén. Stora gröna ytor omges av skog och bostadsområden.

Bruksalléområdet är 70 hektar stort och sträcker sig från Rönne å i söder till Klippans tätort i norr. Ett naturskönt område som möjliggör fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Området har god potential att möjliggöra bostadsbebyggelse för många år framåt.

Mellan april och juni 2023 hade medborgare, tjänstepersoner, skolelever och förtroendevalda möjlighet att lämna synpunkter, tips och önskemål som kan hjälpa oss med framtagandet av planprogrammet.

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024