Gå till innehåll

Alkohol & serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin och starköl krävs ett serveringstillstånd. Med försäljning menas varje form av erbjudande av alkoholhaltig dryck mot ersättning.

Ängelholms kommun hanterar handläggning och tillsyn för serveringstillstånd för Klippans kommun.

Olika typer av serveringstillstånd

 • Alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap
 • Alkoholservering året runt, årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd)
 • Alkoholservering en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle

När krävs inte serveringstillstånd

 • Servering ordnas utan vinstintresse
 • Servering sker i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • Servering sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • Servering sker utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Ansöka om serveringstillstånd

För att få serveringstillstånd ska sökande ha goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Som sökande ska du godkännas vid ett av Folkhälsomyndigheten anordnat kunskapsprov. När sökande är ett bolag ska minst hälften av personerna enligt ovan ha genomgått provet.

Kunskapsprovet görs på stadshuset i Ängelholm efter särskild överenskommelse med alkoholhandläggarna i Ängelholms kommun som också kan svara på frågor angående provet, telefon: 0431-870 00.

Observera att samtliga dessa kriterier ska vara uppfyllda samtidigt. Tänk på att ansöka i god tid då det är cirka två månaders handläggningstid från det att ansökan är komplett inlämnad.

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

 • Nyansökningar: 5 000 kronor
 • Utvidgat tillstånd: 2 000 kronor
 • Utökade serveringstider: 1 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 3 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: 500 kronor
 • Bolagsändring: 1 500 kronor

Tillsyn

Den årliga avgiften för tillsyn består av en fast del som är lika för alla och en rörlig del som beror på årsomsättningen av alkoholhaltiga drycker. För alkoholservering till allmänheten ligger den fasta tillsynsavgiften på 400 kronor samt 1000-6000 kronor i rörlig tillsynssavgift beroende på årsomsättningen av alkoholdrycker. För alkoholservering till slutet sällskap ligger avgiften på 400 kronor.

Årsomsättning kronor

 • 0 - 250 000 kr: 1 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 250 001 - 500 000: 2 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 500 001 - 1 000 000: 3 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 1 000 0001 - 2 000 000: 4 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 2 000 001 - 4 000 000: 5 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 4 000 0001- : 6 000 kronor i rörlig tillsynsavgift

Tillsynsavgifter för tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten och till slutet sällskap kombineras med ansökningsavgifterna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 februari 2023