Gå till innehåll

Krisberedskap & säkerhet

På dessa sidor har vi fokus på både krisberedskap och kommunens brottsförebyggande arbete.

Orden säkerhet och kris innefattar mycket. Alltifrån den upplevda känslan av trygghet hos den enskilda individen till omvälvande händelser som drabbar en hel kommun, ett helt land eller kanske många av världens länder samtidigt.

En kommun har ett ansvar att se till att verksamheterna fungerar även i krissituation. För att göra detta finns olika delar av organisationen med specialuppdrag.

Läs mer om Klippans krisberedskap

Om en kris inträffar behöver du vara beredd att själv se till att du har vatten, mat, värme och tillgång till kommunikation för att klara dig de första dagarna.

Här har vi samlat mer information och tips för detta

Ett VMA är ett varningssystem som används vid en akut fara. Meddelandet går ut i TV, radio och ibland även genom en utomhussignal, ibland kallad "Hesa Fredrik".

Läs mer om VMA

I kommunen finns fyra planerade trygghetspunkter. Platser som kan aktiveras vid större räddningsinsatser, kriser eller extraordinära händelser, med uppgiften att svara för information och trygghet.

Se alla trygghetspunkter i Klippans kommun

I en krissituation är information viktig. Både för att få en överblick av händelsen och arbetet som myndigheter gör för att hantera situationen samt att veta vilka åtgärder du som invånare kan göra.

Så här arbetar Klippan med information och kommunikation i en krissituation

Klippan och Åstorp har en gemensam räddningstjänst – Räddningstjänsten Söderåsen. Deras uppdrag är att verka förebyggande samt att jobba operativt med att släcka bränder och hantera olyckor. Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga och säkra var de än är.

Läs mer om Räddningstjänsten Söderåsen

Klippans kommun är en del av samarbeten där krisberedskap är i fokus, bland annat Krishanteringsrådet Familjen Helsingborg. Det finns även ett lokalt krishanteringsråd.

Läs mer om regional krissamordning

Genom vårt brottsförebyggande arbete sprider vi kunskap och information om åtgärder som vi kan göra för att minska antalet brott i kommunen. Vi har även ett nära samarbete med vår kommunpolis för en säkrare och tryggare kommun.

Läs mer om Klippans brottsförebyggande arbeten

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2023