Gå till innehåll

Trygghetspunkter

I kommunen finns fyra planerade trygghetspunkter. Platser som kan aktiveras vid större räddningsinsatser, kriser eller extraordinära händelses, med uppgiften att svara för information och trygghet.

Vid en trygghetspunkt ska besökare kunna erbjudas aktuell information, krisstöd, vila och servering av lättare förtäring och dryck. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Arbetet vid trygghetspunkterna aktiveras och leds av kommunens krisledning. På trygghetspunkterna finns personal från Civilförsvarsförbundets FRG-grupp (frivilliga resursgrupp). Personalen som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och övade för uppgiften.

Trygghetspunkter:

  • Gamla Prästgården, Östra Ljungby
  • S:t Petri församlingshem, Klippan
  • Vedby församlingshem, Klippan
  • Ljungbyheds församlingshem
  • Krisledningen kan i samverkan med FRG-gruppen planera alternativa trygghetspunkter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023