Gå till innehåll

Nytt bostadsområde i Älvdalen

Nya bostäder i anslutning till det befintliga bostadsbeståndet i området strax söder om Ica Kvantum ska byggas och för att göra detta möjligt ska infrastrukturen att byggas ut under hösten 2023 och vara färdigt i maj 2024.

Ritning över nya bostadsområdet på Älvdalen. På ritningen ser man hur villatomterna ska ligga och hur gatan ska byggas.

1 september börjar vi bygga infrastrukturen för ett nytt bostadsområde i Klippan.
Området hägnas in och gång- och cykelvägen runt grönområdet kommer vara avstängd under arbetstiden.

Det nya området ska byggas på grönytan strax söder om ICA Kvantum och kommer bli en förlängning av det befintliga bostadsområde strax norr om Mammarpsgatan och kommer nås via Lysmaskgatan, Nyckelpigegatan och Ekoxgatan.

Vi kommer bland annat göra ny gata, lägga om gång- och cykelbanorna i området och förbereda marken med nya ledningar så att det kan byggas nya villor och radhus där nästa år.

Arbetet beräknas vara färdigt i maj 2024.

Lekplatsen Humlan som ligger på området kommer att monteras ner nu i höst och ersättas av en ny fin lekplats under våren. Den nya lekplatsen kommer byggas strax väster om platsen som den ligger på nu.

Vad ska göras?

Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs norrut i grönområdet och därmed skapas förutsättningar för förtätningen. Genom att förlänga gatorna kan den befintliga strukturen i området behållas medan ny bebyggelse varsamt kan fogas in i området. Huvuddelen av området upptas av villabebyggelse som genom sin skala och karaktär ska återknyta till den befintliga bebyggelsen i söder. Tomterna är cirka 750 kvadratmeter. I planområdets norra del finns marklägenheter i form av radhus.

Flygbild taget från väster över grönytan som nya bostäder ska byggas på.

Flygbild, tagen från väst, över grönområdet som ska bebyggas med nya tomter.

Ritning över nya bostadsområdet på Älvdalen. På ritningen ser man hur villatomterna ska ligga och hur gatan ska byggas.

Villa- och radhustomter. Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs in i nya bostadsområdet och kopplas ihop med varandra.

Kartbild med linjer som visar var inhägnaden av området är.

Området som är inhägnat under arbetstiden.

Vad händer nu?

Området är in hägnat och vår entreprenör Infrakraft Kristianstad kommer arbeta i området fram till maj nästa år. Gång- och cykelbanan runt området kommer vara avstängd under byggtiden. Tidvis kan det vara bullrigt och vi ber dig som bor i området att ha överseende med det.

För att göra tryggare väg till skolan för barnen sänker vi hastigheten på Hembygdsgatan från 50 till 30 kilometer i timmen, så att bilarna kör saktare förbi trottoaren där barnen går. Denna hastighetsbegränsning gäller från 8 september till 31 maj 2024.

Vad händer sen?

I höst släpps de nya tomterna på området till försäljning. Det kommer bli tomter för både radhus och villor. När infrastrukturen är klar i maj kommer de som köpt tomterna att kunna börja bygga sina hus.

Är du intresserad av att bo i området?

Tveka då inte att ställa dig i Klippans kommuns tomtkö!

Tomterna släpps för försäljning i höst. Det är de som är anmälda till tomtkön som får välja först bland de tillgängliga tomterna.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar! Vid frågor om bygget kontakta projektets kontaktperson Ida Ljungdahl och vid frågor om tomterna och tomtkön kontakta markingenjör Julia Gustafsson.
Du når båda genom kundtjänst på 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023