Gå till innehåll

Nytt bostadsområde i Älvdalen

Nya bostäder i anslutning till det befintliga bostadsbeståndet i området strax söder om Ica Kvantum ska byggas och för att göra detta möjligt ska infrastrukturen att byggas ut under med start hösten 2023 och vara färdigt i juni 2024.

Ritning över nya bostadsområdet på Älvdalen. På ritningen ser man hur villatomterna ska ligga och hur gatan ska byggas.

I september började bygget av infrastrukturen för ett nytt bostadsområde i Klippan.
Området har hägnats in och gång- och cykelvägen runt grönområdet kommer vara avstängd under arbetstiden.

Det nya området byggs på grönytan strax söder om ICA Kvantum och kommer bli en förlängning av det befintliga bostadsområde strax norr om Mammarpsgatan och kommer nås via Lysmaskgatan, Nyckelpigegatan och Ekoxgatan.

Vi kommer bland annat göra ny gata, lägga om gång- och cykelbanorna i området och förbereda marken med nya ledningar så att det kan byggas nya villor och radhus på området.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av juni. Från början var planeringen satt till maj, men på grund av några icke godkända vattenprover har projektet blivit försenat några veckor.

Lekplatsen Humlan som ligger på området monterades ner och ersattes av en ny fin lekplats under våren. Den nya lekplatsen öppnas när det andra arbetet är färdigt.

Vad ska göras?

Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs norrut i grönområdet och därmed skapas förutsättningar för förtätningen. Genom att förlänga gatorna kan den befintliga strukturen i området behållas medan ny bebyggelse varsamt kan fogas in i området.

Huvuddelen av området upptas av villabebyggelse som genom sin skala och karaktär ska återknyta till den befintliga bebyggelsen i söder. Tomterna är cirka 750 kvadratmeter. I planområdets norra del finns marklägenheter i form av radhus.

Flygbild taget från väster över grönytan som nya bostäder ska byggas på.

Flygbild, tagen från väst, över grönområdet som ska bebyggas med nya tomter.

En illustration i 3D av nya bostadsområdet.
Ritning över nya bostadsområdet på Älvdalen. På ritningen ser man hur villatomterna ska ligga och hur gatan ska byggas.

Villa- och radhustomter. Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs in i nya bostadsområdet och kopplas ihop med varandra.

Kartbild med linjer som visar var inhägnaden av området är.

Området som är inhägnat under arbetstiden.

Vad händer nu?

Området är inhägnat och vår entreprenör Infrakraft Kristianstad arbetar i området fram till juni. Gång- och cykelbanan runt området kommer vara avstängd under byggtiden. Tidvis kan det vara bullrigt och vi ber dig som bor i området att ha överseende med det.

Vi sänker hastigheten på Hembygsgatan

För att göra tryggare väg till skolan för barnen sänker vi hastigheten på Hembygdsgatan från 50 till 30 kilometer i timmen, så att bilarna kör saktare förbi trottoaren där barnen går. Denna hastighetsbegränsning gäller från 8 september 2023 till slutet av juni 2024 när området öppnas.

Vad händer sen?

I höstas släpptes de nya tomterna på området till försäljning. När infrastrukturen är klar i juni kommer de som köpt tomterna att kunna börja bygga sina hus.

Är du intresserad av att bo i området?

Tveka då inte att ställa dig i Klippans kommuns tomtkö!

Tomterna finns till försäljning. Det är de som är anmälda till tomtkön som får välja först bland de tillgängliga tomterna.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar! Vid frågor om bygget kontakta projektets kontaktperson Ida Ljungdahl och vid frågor om tomterna och tomtkön kontakta markingenjör Julia Gustafsson.
Du når båda genom kundtjänst på 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024