Gå till innehåll

Budget & årsredovisning

Klippans kommuns mål och de ekonomiska ramar vi förhåller oss till sammanställs i kommunens budget. Varje år redovisas det ekonominska resultatet och måluppfyllelse i kommunens årsredovisning.

I budgeten kan du läsa fullmäktiges uppdrag till nämnderna, som i sin tur ger uppdrag till förvaltningarna. Målen bryts då ner och de ekonomiska resurserna fördelas.

I årsredovisningen beskrivs det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen för respektive verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2024