Gå till innehåll

Medborgarundersökning

Klippans kommun genomför medborgarundersökningar för att ta reda på vad våra kommuninvånare tycker om kommunen och vilka områden vi behöver jobba mer på och förbättra. 

Resultatet av undersökningen hjälper oss att lyssna på vad du som bor i Klippans kommun tycker är viktigt och bidrar till att förbättra kommunens service.

Det är Statistika centralbyrån (SCB) som gör ett slumpmässigt urval bland de av kommunens medborgare som är i åldern 18-84 år. I Klippans kommun skickas undersökningen till 2000 personer. Det är också SCB som skriver frågorna, administrerar och sammanställer en analysrapport när undersökningen är klar. Du är alltid helt anonym i dina svar. 

Hur vet jag om jag blivit utvald att delta?

Om du tillhör SCB:s urval får du först ett informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten, och sedan ett brev med den fysiska enkäten. Du får ingen direktkommunikation från Klippans kommun, eftersom kommunen inte kan se vilka som ingår i urvalet.

Hur redovisas resultatet?

När svarsperioden är slut sammanställer SCB en analysrapport för varje deltagande kommun. I den här analysrapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser mellan alla deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Efter godkännande från kommunen lägger SCB även till resultaten från medborgarundersökningen i sin statistikdatabas.

Resultaten finns på SCB:s webbplats

I statistikdatabasen på SCB:s webbplats finns reslutaten för medborgarundersökningen och där kan du se resultaten för Klippans kommun och jämföra siffror med andra kommuner och riket.
Klicka på fliken demokrati och sedan på medborgarundersökningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 augusti 2023