Gå till innehåll

Dialog

Din åsikt är viktig för oss. Därför arbetar vi alltid för att utveckla dialogen med invånarna. Det ska finnas utrymme för dig att tycka till om oss som kommun, fysiska områden, trygghet och tillgänglighet och mycket annat som hör det dagliga livet till. Och du ska få veta hur vi arbetar vidare med dina tankar och idéer och den feedback du ger oss. 

Dialog med medborgare är väsentligt för att vi ska uppnå vår vision:

I Klippans kommun skapar vi tillväxt och livskvalité tillsammans.

Dialog med Klippans invånare är också en viktig del av flera av de mål som vi arbetar mot. Bland annat genom att erbjuda den genom digitala och fysiska mötesplatser. Ni som bor i vår kommun ska känna delaktighet och ha insyn och inflytande i vår verksamhet.

På dessa sidor berättar vi mer om de olika dialogformerna Medborgardialog och Dialog i kommunen.

Dialog i kommunen är medborgarens möjligheter till dialog med kommunens verksamheter. Denna dialog sker mellan tjänstepersoner och medborgare.

Medborgardialog är en dialogform mellan kommunens politiker och medborgarna. Den används som ett verktyg i det politiska arbetet och ger politikerna möjlighet att ta del av den aktuella opinionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2023