Gå till innehåll

Brukarundersökningarar

Här finns information och resultat från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) och Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar.

Syftet med brukarundersökningarna är att ta reda på medborgarnas upplevelse av stödet de får av Socialförvaltningen samt använda resultatet för att utveckla verksamheterna och öka kvaliteten

Läs sammanfattat resultat från våra brukarundersökningar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024