Gå till innehåll

Förvaltningar

Kommunens tjänstepersonsorganisation är uppdelade i fem olika förvaltningar. Förvaltningarna arbetar med sina respektive ansvarsområden utifrån de mål som satts av den politiska organisationen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala skolan från lågstadie till vuxenutbildning samt förskola och fritidshem.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bland annat biblioteken, simhallen, konsthallen och musikskolan. De ansvarar även för kommunens fritidsanläggningar och öppen fritidsverksam, exempelvis Sågenhuset.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunens centrala administration och arbetar under kommunstyrelsen. Förvaltningens uppgift är att leda, samordna, styra och följa upp kommunens verksamhet samt vara ledningsstöd till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att ge stöd till enskilda och familjer, ge vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning samt att ge vård och omsorg för äldre.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar bland annat för kommunalt vatten och avlopp, kommunens gator och parker, fastigheter samt bostadsanpassningar, vägbidrag och trafiksäkerhetsfrågor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022