Gå till innehåll

Revisionen

Kommunrevisionen har en kontrollerande och granskande uppgift i bland annat kommunens ekonomi.

För granskning av den kommunala verksamheten har kommunfullmäktige utsett åtta revisorer.

Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av nämnderna sker ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 mars 2023