Gå till innehåll

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

I dokumentet Grävningsbestämmelser finns information om vad som gäller vid grävning i Klippans kommun. Exempelvis tillstånd, anmälningar, ansökan, förberedelser, kostnader, återställning med mera.

Tänk även på att du vid din ansökan alltid ska bifoga ledningskolls-ID samt koppla grävtillståndet till trafikanordningsplanen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024