Gå till innehåll

Parkering

Här kan du läsa om parkering, p-skiva och parkeringsregler i kommunen.

I Klippankartan hittar du alla kommunala parkeringar. Dessa är markerade med en blå skylt med ett vitt P.

Information om parkering i Klippans kommun - avgifter och tidsbegränsningar

Du behöver inte lägga på någon parkeringsavgift i Klippans kommun om du parkerar på anvisade parkeringsrutor och rättar dig efter satta tidsbegränsningar.

På kommunens gator får du parkera i max 24 timmar. Begränsningen i tid gäller på vardagar och dit räknas inte vardag före sön­dagar och helgdagar.

För större lastbilar, som har en totalvikt över 3,5 ton är generellt max två timmar i följd den tillåtna parkeringstiden. I Ljungbyhed och söder om järnvägsspåren i Klippan gäller dock regeln om 24 timmar även för tunga lastbilar.

I Klippans centrum finns det ett antal parkeringsplatser har en parkeringstid som är begränsad till fem, 30 minuter eller två timmar. Även i Ljungbyhed är några platser reglerade till en eller två timmar. På dessa tidsbegränsade parkeringar ska P-skiva användas. Du ser vilken parkering P-skiva ska användas på genom de tilläggsskyltar som tydligt talar om detta med symbolen "P-skiva" eller texten "P-skiva". Läs mer om P-skivor.
Vid stationen i Klippan finns en sjudygnsparkering.

Kommunen har parkeringsövervakning som utförs av ett bevak­ningsföretag. Bevakningen koncentreras kring de parkeringsplatser som har de korta tiderna. Står du för länge eller inte följer reglerna på en tidsbegränsad parkering där P-skiva gäller kan du få en felparkeringsavgift på 600 kronor.

Vid behov skickas även parkeringsvakten platser där boende upplever trafikproblem kring bilparkeringar. Detta innebär att hela gatunätet övervakas, men med olika intensitet.

Parkerar du i korsning, alltför nära en korsning, mot färdriktningen, på gångbana, i vändplats eller på handikapp-plats (utan tillstånd) så kan felparkeringsavgiften på 900 kronor komma sitta fastklämd under vindrutetorka­ren.

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också avgiftsbefrielse. Parkeringsplatser som inte ägs av Klippans kommun kan avvika från ovanstående, se skyltning på respektive parkeringsplats.

På samtliga parkeringsplatser som är tidsbegränsade i kommunen gäller P-skiva.

På de tidsbegränsade parkeringar som P-skiva ska användas på finns tilläggsskyltar som tydligt talar om detta med symbolen "P-skiva" eller texten "P-skiva". Det går bra att använda P-skiva från någon annan ort eller om du köpt den i butik, den behöver alltså inte vara från Klippans kommun. Digital P-skiva går också bra att använda. Om du inte har någon P-skiva räcker det med en handskriven lapp där du anger tid enligt regelverket.

Såhär använder du en P-skiva
När du har parkerat din bil ska du ställa in tiden på P-skivan på den närmast följande hel- eller halvtimmen räknat från den tidpunkt då du parkerar bilen.

Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar och ska stå kvar efter tidsbegränsningen gäller, ställer du in klockslaget för tidsbegränsningens början. Till exempel om du parkerar klockan 07.00 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 08.00 ställer du in P-skivan på klockan 08.00.

  • Parkeringstiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.
  • Skivan placeras framtill i fordonet med P-skivan väl synlig och läsbar utifrån.
  • Du får endast använda en P-skiva per parkeringstillfälle.
  • Parkeringsskiva eller motsvarande behöver endast användas om fordonet är parkerat när tidsbegränsning råder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023