Gå till innehåll

Gällande översiktsplan

Varje kommun måste enligt Plan- och bygglagen ha en uppdaterad översiktsplan. Den planen ska tydligt ange hur mark och vatten inom kommunen ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas på långt sikt.

Översiktsplanen vägleder kommunen vid detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Klippans kommun. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-06-27 § 48 beslutat att anta Översiktsplan 2022 för Klippans kommun.

Översiktsplan 2022

Översiktsplanen med dess kartor och texter är digitala.

Just nu har vi tekniska problem med Klippankartan och översiktsplanen, alla lager och vyer är inte tillgängliga för tillfället. Vi jobbar på att få tillbaka alla funktioner igen.

Har du frågor kring Klippans kommuns översiktsplan?

Välkommen att kontakta plan- och byggavdelningen via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller e-post kommun@klippan.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024