Gå till innehåll

Översiktsplanprocess

En översiktsplan är som en framtidskarta för en kommun. När kommunen ska skapa en ny översiktsplan går vi igenom några steg. Först får de som påverkas ge sina åsikter. Sedan går översiktsplanen till politiska beslut. Det betyder att när de som bor eller är involverade säger vad de tycker, så bestämmer politikerna om översiktsplanen ska bli verklighet.

Så här ser processen ut

Första steget är att ta fram ett förslag till planen och då hålls något som kallas "samråd". Det är en tid då allmänheten, föreningar, myndigheter, andra kommuner och andra intresserade får säga vad de tycker om planförslaget. Deras åtsikter samlas sedan ihop i en sammanställning som kallas "samrådsredogörelse". Efter samrådet tittar vi på de synpunkter som kommit in och gör eventuella ändringar eller tillägg i planen baserat på vad folk har sagt.

När vi har jobbat igenom förslaget är det dags att visa det för alla. Vi kallar det granskning, och det pågår i minst två månader. Under den tiden kan allmänheten, föreningar, myndigheter, andra kommuner och andra intresserade säga vad de tycker om förslaget. Det är ett sätt för oss att få fler synpunkter och tankar från människor innan vi bestämmer oss för hur saker ska vara. Så, när du ser att något är ute för granskning, betyder det att du kan vara med och påverka genom att dela med dig av dina åsikter.

När kommunens högsta beslutande grupp, kommunfullmäktige, godkänner planen blir den "officiell" ungefär tre veckor senare. Därefter blir den som ett viktigt beslutsunderlag för strategiska beslut om hur kommunen ska utvecklas framöver. Tänk på det som en karta som hjälper beslutfattare att fatta kloka beslut för kommunens framtida utveckling.

När beslutet om att anta översiktsplanen har satts upp på kommunens anslagstavla, kan det inte överklagas. Men om det har förekommit fel i handläggningen av planen kan den överklagas. Om den som överklagar får rätt i en högre instans, kan ett eller flera steg i översiktsplaneprocessen behöva göras om.

De personer som har lämnat skriftliga åsikter under tiden då översiktsplanen varit ute för allmän granskning har rätt att överklaga planbesluten. Överklaganden prövas av olika instanser som Länsrätten, Kammarrätten och slutligen Regeringsrätten. Detta kallas för laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen. Med andra ord, om någon tycker att det har skett fel i beslutsprocessen, kan de begära en prövning av besluten av dessa instanser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024