Gå till innehåll

Planeringsstrategi

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2023 att anta kommunens första planeringsstrategi.

I strategin tar kommunen ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanen, kommunens kommande arbete med översiktsplaneringen samt i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024