Gå till innehåll

Planeringsstrategi

Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2023 att kommunen ska ta fram en planeringsstrategi. Kommunens översiktsplan är det strategiska politiska dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planeringsstrategins syfte är att bidra till en översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt och förändras utifrån nya förutsättningar.

Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanen, kommunens kommande arbete med översiktsplaneringen samt i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell.

Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2023