Gå till innehåll

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett komplement till översiktsplanen och antas för att säkerställa syften i översiktsplanen.

Områdesbestämmelser kan reglera

  • markanvändningen
  • bebyggelsens egenskaper
  • administrativa frågor

  I Klippans kommun finns det områdesbestämmelser inom två områden

  På gamla F5-området i Ljungbyhed, som tidigare varit ett militärt område, finns byggnader och miljöer med stora bevarandevärden.

  Kopparmöllan, söder om Stidsvig, har ett för kommunen stort teknikhistoriskt värde. Byggnadsmiljön är visserligen starkt förändrad men enskilda byggnader är väl bevarade.

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  30 januari 2023