Gå till innehåll

Att förebygga våld - de tre förändringsidéerna

Våld är skadligt på så många sätt, både på individ- och samhällsnivå. Våld förekommer i alla samhällsskikt och drabbar alla, inte minst barn och unga. Problemet är ofta att det kan vara svårt att identifiera våldet. Det är därför viktigt att det finns en gemensam förståelse för våld för att kunna arbeta våldspreventivt på ett effektivt sätt.

För att kunna förebygga våld behöver vi veta vad våld är förstå hur våld fungerar. I Klippan utgår vi delvis från den norske psykologen Per Isdal definition om våld:

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.

Per Isdal 2002.

I arbetet med att förebygga våld utgår vi framförallt utifrån de tre förändringsprinciperna som grundar sig i forskning och kunskap om våldsprevention.

De tre förändringsprinciperna

  1. Öka kunskapen mellan lindrigt och grovt våld
  2. Öka kunskapen mellan våld och genus
  3. Motivera barn, unga och vuxna att vara aktiva åskådare

  Förändringsprinciperna kan ses som ett förhållningsätt till våld. Tanken är att på sikt sprida förhållningssättet till så många verksamheter som möjligt i kommunen med syftet att skapa ett gemensamt språk om våld så att barn och unga på så sätt blir bemötta på samma sätt oavsett om det är i skolan, på sin fritid eller i hemmet.

  Se en film framtagen av Borås stad i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland. Filmen beskriver bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer.

  Kontakta projektledare för Klippan fritt från våld

  Sara Nylander, sara.nylander1@klippan.se
  Clara Svensson clara.svensson@klippan.se

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  21 februari 2023