Gå till innehåll

Hjälp med bostad efter invandring

Alla kommuner i Sverige har från Regeringen i uppdrag att ordna bostad till utvalda grupper av personer som invadrar till Sverige. 

De personer som kommer till Sverige som flyktingar eller särskilt skyddsbehövande har inte haft möjlighet att planera sin resa och sitt boende. De har inte kunnat ställa sig i bostadskö och kan inte heller ställa sig i bostadskö förrän de fått personnummer, vilket de får först när de beviljats uppehållstillstånd. Därför har Sveriges kommuner fått i uppdrag att se till att de nyanlända personer som inte själva kan ordna en bostad har någonstans att bo under tiden de lär sig svenska så att de kan börja arbeta eller studera.

Grupper av personer som ingår i uppdraget

  1. Personer som beviljats asyl, som anvisats till kommunen av Migrationsverket och som behöver hjälp att hitta en bostad för att kunna lämna ett asylboende.
  2. Personer som beviljats uppehållstillstånd som kvotflyktingar och som anvisats till kommunen.
  3. Ensamkommande barn och ungdomar under 18 år.

Riksdagen har genom Bosättningslagen beslutat att nyanlända flyktingar och särskilt skyddsbehövande personer har rätt att få hjälp med bostad.

Vem bestämmer hur många nyanlända som kommer till Klippan?

Regeringen bestämmer hur många personer som ska anvisas till de olika länen. Sedan är det Länsstyrelsen i Skåne som bestämmer hur stor andel av dessa personer som ska anvisas till respektive kommun i Skåne.

Migrationsverket bestämmer till slut vilka personer som ska anvisas till Klippans kommun. De väljer då i första hand personer som bott i asylboende i Klippans kommun eller i närheten av Klippans kommun under sin asylutredningstid. Migrationsverket har ansvaret för personernas boende till dess att de anvisats till en kommun. Därefter är det kommunen som har ansvaret att säkerställa att personerna har tak över huvudet och de har då två månader på sig innan Migrationsverket helt släpper sitt ansvar.

Det är också vanligt att nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande själva hittar boende i Klippans kommun. Precis som för alla andra personer är det i första hand den enskilde som har ansvar att hitta sitt eget boende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022