Gå till innehåll

Överklaga beslut

Om du får avslag på en ansökan om insatser kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i Malmö.

Du kan överklaga ett beslut skriftligt inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Överklagan lämnas in på den förvaltning där beslutet fattades. I överklagan ska du uppge vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ändras. Överklagan måste vara underskriven.

Har du svårighet att själv göra din överklagan kan din socialsekreterare hjälpa dig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023