Gå till innehåll

Ny i Sverige

Att komma som nyanländ till Sverige kan vara en stor omställning. Som stöd för dig att komma in i det svenska samhället på ett bra sätt finns vår kurs Samhällsorientering.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället fungerar. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är ny i Sverige och vänder sig i första hand till dig som läser SFI (svenska för invandrare).

Medborgarskapsceremoni

Klippans kommun hälsar en gång per år nya svenska medborgare välkomna till kommunen genom en ceremoni som firar deras nya medborgarskap.
Medborgarskapsceremonin riktar sig till dig som är folkbokförd i kommunen och har fått svenskt medborgarskap under de senaste 18 månaderna och som inte tidigare varit inbjuden på en sådan här ceremoni i Klippans kommun.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023