Gå till innehåll

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårigheter att förflytta dig och/eller åka kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

För att få färdtjänst i Klippans kommun ska du vara folkbokförd i kommunen och ha ett funktionshinder som påverkar din förmåga att förflytta dig under en period som överstiger tre månader.

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av Klippans kommuns färdtjänsthandläggare utifrån Lagen om färdtjänst och de riktlinjer som kommunen fastställer.

Tillstånd till färdtjänst gäller alltid en begränsad tid. Färdtjänsten gäller de resor som inte bekostas av annan huvudman, till exempel sjukresor där kostnaderna täcks av regionen.

Avgiften för dig som åker färdtjänst är 20% av kostnaden (minst 24 kr och max 172 kr) för resan. Egenavgiften betalas direkt till chauffören eller via kort / faktura. Kostnaden baseras på en startavgift och en kilometertaxa.

I Klippans kommun bedrivs färdtjänsten för närvarande av Taxi Ängelholm AB enligt särskilt avtal.

Du beställer färdtjänst hos Taxi Ängelholm på telefon 0435-171 70. Tänk på att vara ute i god tid med din beställning.

Du som har färdtjänsttillstånd och arbetar kan ansöka om arbetsresa.
Med arbetsresa avses resor till och från arbete eller utbildning samt resor till och från daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Resor till och från dagverksamhet för äldre räknas också som arbetsresa.

För att ansöka om arbetsresor skickar du in ett arbetsgivarintyg och ett meddelande om att du vill ansöka om arbetsresor till kommunen. I arbetsgivarintyget ska det stå om du har ett tidsbegränsat vikariat eller en tillsvidareanställning. Det ska också framgå hur många dagar i veckan du arbetar.

Du kan resa i hela Skåne samt till och från angränsande kommuner. Dessa är Älmhult, Olofström, Markaryd, Laholm och Sölvesborg.

Om du har frågor om färdtjänst i andra kommuner, kontakta kommunens färdtjänsthandläggare på telefon: 0435-280 00

Telefon: 0435-280 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.30-09.30

Du som har en funktionsnedsättning och planerar att åka utanför Skånes län kan ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst kan beviljas med taxi, specialfordon, tåg och i vissa fall med flyg. Om du behöver mer service under själva resan än trafikföretagens personal kan ge, kan du få tillstånd som även omfattar ledsagare.

Vid riskfärdtjänst kan du få åka tillsammans med andra personer. Avgiften är densamma även om du reser tillsammans med andra.

Ansökan om riksfärdtjänst

För att ansöka kontaktar du Klippans kommuns färdtjänsthandläggare på telefon: 0435-280 00. Du ska lämna in din ansökan minst tre veckor före planerad resa.

Avgift för riksfärdtjänst

För att resa med riksfärdtjänst betalar du en så kallad egenavgift. Den baseras på vad resan kostar med den typen av trafik resan görs med och beräknas efter vägavstånd i kilometer.

Personer under 26 år och studerande som innehar CSN:s rabattkort eller något av studentkårernas studentkort som Mecenat och Studentkortet betalar 70 procent av egenavgiften.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 maj 2023