Gå till innehåll

Kvalitetsarbete

Socialstyrelsen, Statens kommuner och regionen (SKR) och socialförvaltningen, Klippans kommun genomför olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar.

Kommunens kvalitet i korthet är ett annat instrument för att få en översiktsbild av hur Klippans kommun ligger till i förhållande till andra kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreguiden är en webbplats där du kan jämföra vård- och omsorgsboenden och äldreomsorg inom Sverige. Äldreguiden är en del av ett regeringsuppdrag att utveckla öppna jämförelser inom äldreomsorgen. Guiden bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och innehåller uppgifter som kommunen rapporterat in om kvaliteten i verksamheten. Här kan du se och jämföra vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, hemvård och dagverksamhet, men också göra jämförelser kommuner emellan.

Äldreguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen genomför årligen så kallade öppna jämförelser. I öppna jämförelser kan du ta del av information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser bygger på statistik som kommunerna rapporterat in om exempelvis utbildningsnivå, verkställda beslut, delaktighet, personaltäthet osv.

Öppna jämförelser - äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2023