Gå till innehåll

Barnens rättigheter

Barnets rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter, som också kallas barnkonventionen. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Barns rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter, som också kallas barnkonventionen. Den innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” vilka betyder att de slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022