Gå till innehåll

Lärportal Haldor

I Klippans kommun har vi en gemensam plattform för lärande för alla våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som vi kallar Haldor. Där samlar vi olika funktioner kring ditt/dina barns lärande och utveckling.

Stödet innehåller en rad verktyg som skapar en helhet kring lärande – för barnet/eleven, pedagogen/skolledaren och vårdnadshavaren. Har du barn inom flera delar av vår verksamhet behöver du bara logga in på ett ställe för att få samlad information om alla dina barn.

Syftet med Haldor är att

  • Stödja och utveckla lärande
  • Underlätta och modernisera kommunikationen mellan barn/elev och pedagog/skola/hem

Vi jobbar med att du som vårdnadshavare med barn i förskolan kommer att få ett eget inlogg till Haldor. I den kommer du att ha tillgång till två aktiviteter (digitala ytor).

Den ena aktiviteten är en gemensam aktivitet för alla vårdnadshavare på förskolan där ditt barn går. Här kommer du att hitta allmän information som berör hela förskolan, exempelvis vilka områden man kommer arbeta med utifrån kvalitetsredovisningen, hur man jobbar med dokumentation på förskolan och vilka pedagogiska projekt man bedriver.

Den andra aktiviteten är en gemensam aktivitet för alla vårdnadshavare på den avdelningen där ditt barn går. Här kommer du att se specifik information från avdelningen, exempelvis information om pågående teman, information inför ett föräldramöte, påminnelser inför en utflykt eller bilder och filmer från dagen.

Som vårdnadshavare till barn i skolan har du ett eget inlogg till Haldor. I den kan du följa ditt barns arbete och utveckling i skolan. Du kan också ha kontakt med personalen på skolan och få aktuell information från skolan, rektorn och elevens lärare. I Haldor kan du även se ditt barns schema, närvaro/frånvaro och individuell utvecklingsplan.

Som vårdnadshavare till barn i gymnasiet har du ett eget inlogg till Haldor. I den kan du följa ditt barns arbete och utveckling i skolan. Du kan också ha kontakt med personal på skolan och få aktuell information från skolan, rektorn och elevens lärare. I Skolportalen kan du även se ditt barns schema, närvaro/frånvaro och mål och framsteg i olika ämnen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024