Gå till innehåll

Specialskola

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
    med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet och som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024