Gå till innehåll

Sekretess & tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om någons personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till annan verksamhet.

Gäller alla som arbetar inom socialförvaltningen

Sekretess och tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialförvaltningen. All vår personal får information om och undertecknar en sekretess- och tystnadspliktsförbindelse när de börjar sin anställning hos oss.

Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla även efter att anställningen har avslutats.

Både skriftligt och muntligt

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till Socialförvaltningens kännedom. Sekretessen gäller såväl skriftlig som muntlig information. Även uppgift om att du är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagd.

En trygghet för dig

För dig som kommer i kontakt med socialförvaltningen är det viktigt att veta att de anställda inte berättar för obehöriga sådant som de i sin tjänst får kännedom om. Du kan också vara säker på att dina handlingar inte lämnas till andra än de, som på grund av sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Särskilda fall

I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess. Det gäller t ex vid misstanke om brott eller barn som far illa. Uppgifterna lämnas då endast till berörd tjänsteman inom socialförvaltningen eller till polis.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023