Gå till innehåll

Riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårigheter att förflytta dig och/eller åka kollektivtrafik kan ansöka om riksfärdtjänst.

Om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan du ansöka om riksfärdtjänst. Vid bedömning av vad som är ett särskilt kostsamt sätt, jämförs kostnaden med vad en vanlig resa med kollektiva färdmedel kostar på den aktuella sträckan.

För att ansöka om riksfärdtjänst i Klippans kommun ska du vara folkbokförd i kommunen. Tillstånd för riksfärdtjänst lämnas för en resa (tur och retur) åt gången. Ändamålet med riksfärdtjänstresan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Du måste uppge i ansökan vad ändamålet är.

Ansökan om riksfärdtjänst prövas och beslutas av Klippans kommuns färdtjänsthandläggare utifrån Lagen om riksfärdtjänst och de riktlinjer som kommunen fastställer. Det är du som ansöker om riksfärdtjänst som ska visa att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Ansök om riksfärdtjänst

Frågor och svar om riksfärdtjänst

Nej, du måste inte vara beviljad färdtjänst för att ansökan om riksfärdtjänst, men du kan behöva lämna underlag i ansökan som styrker ditt funktionshinder och hur det påverkar din möjlighet att resa till normala kostnader.

En riksfärdtjänstresa är en resa som går från en kommun till en annan utanför det vanliga färdtjänstområdet. Du kan ansöka om riksfärdtjänst till och från orter i hela Sverige. Riksfärdtjänst beviljas inte på sträckor där vanlig färdtjänst kan användas.

En ansökan om riksfärdtjänst handläggs normalt inom fyra veckor. Det förutsätter att ansökan är komplett. Ansökan om riksfärdtjänstresa till nära anhörigs begravning, ges om möjligt förtur. Om du lämnar in din ansökan senare än fyra veckor före önskat avresedatum, kan det hända att ansökan inte hinner handläggas innan ditt önskade avresedatum.

Vill du resa i samband med en storhelg eller annan tidpunkt där det är svårt att få tag på biljetter rekommenderar vi att du lämnar din ansökan tidigare.

I de flesta fallen beviljas riksfärdtjänst med kollektiva färdmedel tillsammans med ledsagare. Att beviljas resa med taxi eller specialfordon är ovanligare.

En riksfärdtjänstresa beviljas med billigast möjliga färdmedel i förhållande till ditt funktionshinder. Du kan behöva byta färdmedel under resan och olika färdmedel kan beviljas på olika delsträckor.

Du beviljas inte ett dyrare färdmedel för att du önskar ta med dig bagage eller hjälpmedel som ska användas på resmålet..

Ja, även barn kan beviljas riksfärdtjänst. Barns rätt till riksfärdtjänst bedöms i förhållande till ett barn i samman ålder utan funktionshinder. Barn under 10 år får inte resa riksfärdtjänst ensamma. Därför beviljas alltid ledsagare när barn under 10 får riksfärdtjänst.

Ansökan ska undertecknas av samtliga vårdnadshavare.

Riksfärdtjänst beviljas inte om du klarar att resa till normala resekostnader med hjälp av den kostnadsfria ledsagarservice som erbjuds på många stationer och på flygplatser.

Riksfärdtjänst beviljas inte heller om resan av någon anledning bekostas av det allmänna eller om ändamålet med resan inte är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Ja, ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till förvaltningsrätten. Av ditt skriftliga beslut framgår hur du överklagar.

Om du beviljas riksfärdtjänst meddelar färdtjänsthandläggaren Taxi Ängelholm som bokar resan. Taxi Ängelholm skickar eventuella biljetter till dig.

Du kan inte beviljas ersättning i efterhand för en resa som du bokat på egen hand.

Om du blir beviljad riksfärdtjänst med ledsagare, får du ta med en ledsagare. Kommunen hjälper till att boka ledsagarens resa. Om du önskar att ta med dig ytterligare personer, bokar och betalar dessa sin resa själv direkt hos det trafikbolag som ansvarar för trafiken på sträckan.

Undantag görs om du beviljas riksfärdtjänst med taxi eller specialfordon. Då får du ta med dig egna barn som medresenärer utöver eventuell ledsagare. Medresenären betalar egenavgift enligt fastställd taxa.

Du ansvarar själv för att anlita en ledsagare som kan följa med på resan. Ledsagaren ska vara minst 16 år och ha förmåga att hjälpa dig under transporten. Du kan behöva uppge till Taxi Ängelholm vem som är din ledsagare för att biljettbokning ska kunna genomföras.

Kommunen står för ledsagarens reskostnader, men inte för några andra kostnader som uppkommer i samband med resan.

Egenavgift för riksfärdtjänst regleras i en särskild förordning. Du betalar en egenavgift som är baserad vägavståndet till ditt resmål. Egenavgiften ska motsvara normala reskostnader på sträckan. Egenavgiften är högst 755 kronor per enkelresa, enligt nuvarande regler.

Ibland kan vanlig färdtjänst/RIAK-resor användas för anslutningsresor. För anslutningsresan betalar du då ordinarie färdtjänsttaxa.

Om du avbokar riksfärdtjänstresan och eventuella biljetter inte är avbokningsbara, är du skyldig att ersätta kommunen för kostnaderna.

Telefon: 0435-280 00

Telefontid: vardagar klockan 08.30-09.30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2023