Gå till innehåll

Kurser & utbildningar för vuxna

Hos oss kan läsa enstaka kurser eller hela utbildningar. Här hittar du information om utbildningar inom olika områden och på olika nivåer. 

Grundvux är till för dig som är över 20 år (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år du fyller 20 år) och:

 • Saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
 • Har avslutat grundskolan utan godkända betyg.
 • Vill lära dig mer för att bättre kunna delta i samhälls- och arbetslivet.
 • Vill utvecklas för att känna dig säkrare i samhället.
 • Vill fortsatta studera.
 • Är invandrare/flykting, och behöver en svensk utbildning efter godkända
  SFI-studier.

För att gå grundvux ska du sakna sådana kunskaper som du annars hade fått i grundskolan samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i kurser, som du väljer efter behov och förkunskaper.

I varje kurs finns det kunskapskrav där det står vilka kunskaper du ska ha. Det
betyg du får beror på hur bra kunskaper du visar att du har utifrån
kunskapskraven. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F där A-E är godkända betyg.

Här hittar du aktuellt utbud och gör ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Här hittar du aktuellt utbud och gör ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För heltidsstudier krävs 20 gymnasiepoäng/vecka.

Vid behov kan andra kurser erbjudas, ev på distans, efter överenskommelse med studie- och yrkesvägledare. Boka in ett möte via tel 0435-283 55 eller eva.nohage@klippan.se


Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunala vuxenutbildningen sedan 1 juli 2020 och är därmed ingen egen skolform längre. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Vuxna personer som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år. Eleven ska sakna de kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program. Eleverna kan välja att studera en enda kurs eller olika kombinationer av kurser.

Det finns två nivåer av särskild utbildning för vuxna:

 • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  - motsvarande grundsärskola eller träningsskola inom grundsärskola
 • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
  - motsvarande gymnasieskolans nationella program

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna sker på utskriven blankett till:
Särskild utbildning för vuxna
Klippans kommun
264 80 Klippan

Målet med svenska för invandrare (SFI) är att du ska få grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället, för att ge dig bra förutsättningar i det vardagliga livet och på arbetsmarknaden.
Intagning sker kontinuerligt.

Klippans kommun är en del av samarbetet Skånevux tillsammans med tio andra kommuner. Flera av utbildningarna sker här i Klippans kommun. På Skånevux.se kan du söka till utbildningarna direkt på webben.

Yrkesutbildningarna är på gymnasial nivå och är en blandning av teori samt praktik.

Vuxlärling är en utbildning där praktiskt arbete varvas med teoretiska studier och där minst 70% av studietiden ska vara arbetsplatsförlagd lärlingstid. Alla utbildningar ger möjlighet till studiemedel via CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesutbildningar med utbildningsplats i Klippans kommun

 • Anläggningsförare
 • Bageri- och konditoriutbildningen
 • Betong - påbyggnadsutbildning
 • Kock - för dig med annat modersmål än svenska
 • Mekaniker tunga fordon - Med möjlighet till C, D-körkort eller maskinförarbevis
 • Vård- och omsorg
 • Vård- och omsorg - med språkstöd
 • Yrkesförare persontransporter (buss)
 • Yrkesförare persontransporter (buss) med språkstöd
 • Yrkesförare godstransporter (lastbil)
 • Yrkesförare godstransporter (lastbil) med språkstöd

Vård- och omsorgsutbildningen är på tre terminer och vänder sig till dig som vill ha ett spännande och omväxlande arbete inom vård och omsorg. Efter avklarad utbildning är du behörig att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg av äldre människor eller funktionshindrade och inom psykiatri.

Utbildningen genomförs i egen regi av Vuxenutbildningen i Klippan och ansökan görs via din hemkommun.

Vår utbildning är certifierad för Vård- och omsorgscollege, vilket innebär att vi har ett nära samarbete med arbetslivet. I utbildningen ingår fyra veckors praktik per termin inom olika verksamheter, vilket ger möjlighet att prova på och känna sig för inom yrket.

När du är klar med din utbildning och har minst E i alla kurser får du ett diplom som visar att du gått en utbildning som är kvalitetssäkrad.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta SYV på telefon: 0435-283 55 eller e-post: eva.nohage@klippan.se

Termin 1

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Gerontologi och geriatrik

100

Omvårdnad 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Svenska/Svenska som andra språk 1

100

Termin 2

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Termin 3

Kurs

Poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 2

100

Vård och omsorg - specialisering

100

Behörighet: Grundskola eller motsvarande, med minst godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap och matematik.

I utbildningen ingår 4 veckors arbetsplatsförlagd tid per termin.
Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, APU, utgör en viktig del inom
omvårdnads-utbildningen och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelse av de skilda kunskapsområden som ingår i utbildningen. Detta lägger också en grund för fortsatt lärande och utveckling av förmågan att hantera mänskliga relationer i vård och omsorg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2024