Gå till innehåll

Resurs AST (Autismspektrumtillstånd)

Resurs AST(autismspektrumtillstånd) är en särskild undervisningsgrupp för elever med autismspektrumtillstånd. Verksamheten bedrivs av personal med fördjupad kunskap om elever med diagnos inom autismspektrumet.

För att göra det tryggt för eleverna så ligger flexibiliteten hos de professionella och i miljön. Allting anpassas till eleven, inte tvärtom.

Resurs AST ser allt lärande i ett livsperspektiv och arbetar med lärande mot självständighet. Elevens styrkor och intressen betonas för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Grunden är måluppfyllelse, strukturerad undervisning, samarbete mellan föräldrar och personal, individanpassning, kommunikationsträning och träning av sociala färdigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022