Gå till innehåll

Elevorganisation på Åbyskolan

På Åbyskolans har eleverna inflytande på flera olika sätt. Bland annat genom elevkåren och programrepresentanter.

Elevkårens styrelse

Elevkårens styrelse väljs av elevkårens medlemmar på årsmöte. För att engagera dig i din skolgång och få möjlighet till inflytande kontaktar du sittande styrelse för att få information.

Ett utskott i elevkårsstyrelsen är studentkommittén. De arrangerar olika aktiviteter kopplade till student.

Programrepresentanter

Varje klass väljer två representanter vars uppgift är att föra frågor från klassråd som inte bara berör klassen vidare till programmöte.

Elevskyddsombud

Som elevskyddsombud har man ansvar att föra vidare arbetsmiljöfrågor som kommer upp i samband med klassråd. Detta görs i första hand till programnivå där det då finns tre elevskyddsombud. Varje program representerar med ett skyddsombud inför skyddsronderna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022