Gå till innehåll

Bostadsanpassning och hjälpmedel

Bostadsanpassning är till för dig som har någon form av funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i ditt boende för att få din vardag att fungera.

Du som behöver stöd av hjälpmedel för att klara din vardag kan erhålla detta av Klippans kommun. Det finns bland annat hjälpmedel för att stödja dig vid glömska, skapa struktur i vardagen samt om du har balanssvårigheter.

Bostadsanpassning sker av den fysiska miljön i din bostad och kan vara:

 • Att ta bort trösklar
 • Att byta badkaret mot en dusch
 • Att ordna en ramp vid entrén

För att göra bostadsanpassning i ditt hem kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag från Klippans kommun.

Villkor för att få bostadsanpassningsbidrag:

 • Din funktionsnedsättning ska vara permanent
 • Det ska vara tydligt att anpassningen är nödvändig utifrån din funktionsnedsättning
 • En arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig ska intyga att anpassningen är nödvändig.
 • Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom vår E-tjänst Bostadsanpassningsbidrag - ansökan. Du kan också ladda ner och fylla i blanketten här nedan eller kontakta kommunens arbetsterapeuter eller Klippans kommuns kundtjänst för att få blanketten du behöver.

Detta behövs för att göra en ansökan

 • Ifylld och underskriven e-tjänst eller ansökningsblankett
 • Uppgift om vilka anpassningar du söker bidrag för
 • Intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga
 • Offert eller specificerad faktura

För anpassningar i hyres- eller bostadsrätt krävs en överenskommelse mellan sökanden och fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen att åtgärden får utföras. Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanenta bostad.

En arbetsterapeut eller en fysioterapeut kan förskriva olika hjälpmedel. Det finns olika typer av hjälpmedel för att stödja din vardag. Du beskriver dina problem och tillsammans kommer ni fram till vilka hjälpmedel som kan stödja din vardag.

Du kan ta kontakt med våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster via Kundtjänst på 0435-280 00.

En avgift tas ut vid bedömning och utprovning av hjälpmedel. Aktuell taxa hittar du här

Det finns hjälpmedel som inte förskrivs och lånas ut av kommunen. För att veta mer om dessa behöver du ta kontakt med kommunen.

 • Hjälpmedlet är ett personligt lån till dig och du får inte ge eller låna ut det till en annan person
 • Du som lånar hjälpmedel är ansvarig för det. Det innebär att du ska förvara och underhålla ditt/dina hjälpmedel
 • Om hjälpmedlet skadas på grund av oförsiktighet kan du bli ersättningsskyldig
 • Om hjälpmedlet blir stulet ska du polisanmäla det
 • Om hjälpmedlet går sönder ska du kontakta den myndighet som du har fått hjälpmedlet tilldelat av (Klippans kommun eller Region Skåne)
 • Om du ska flytta till en annan kommun behöver du godkännande att ta med ditt hjälpmedel från förskrivaren

En avgift tas ut vid bedömning och utprovning av hjälpmedel. Aktuell taxa hittar du här

Om du inte längre behöver hjälpmedlet:

 • Ska du rengöra det och återlämna det till förskrivaren.
 • Du ansvarar själv för transporten av hjälpmedel när du lämnar tillbaka det. Förskrivaren står endast för transport av vårdsäng.
 • Hjälpmedel återlämnas till hjälpmedelslagret på Åbyhem på Storgatan 86 i Klippan. Tidsbokning krävs, ring arbetsteraput för att boka tid.
 • Om du inte själv har möjlighet att lämna ditt hjälpmedel till hjälpmedelsförrådet, kan kommunen hämta ditt hjälpmedel mot en avgift.

Kontaktuppgifter hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel kan ta kontakt med arbetsterapeut via kundtjänst 0435-280 00.

Om du har problem med urin- eller avföringsläckage kan du få hjälp med inkontinenshjälpmedel. Du tar kontakt med den vårdcentral som du är listad på och beskriver dina problem. Om du inte själv kan ta dig till vårdcentralen och är inskriven i kommunal primärvård får du hjälp med inkontinenshjälpmedel av oss.

Tillsammans med en legitimerad sjuksköterska provar ni ut inkontinenshjälpmedel anpasade för dig och din situation. Inkontinenshjälpmedel som förskrivs av en legitimerad sjuksköterska är kostnadsfria.

Kontaktuppgifter

Du som är inskriven i kommunal primärvård kan ta kontakt via kundtjänst 0435-280 00 eller via erhållet telefonnummer vid inskrivning till legitimerad sjuksköterska.

Är du inte inskriven i kommunal primärvård ta kontakt med den vårdcentral du är listad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juli 2024