Gå till innehåll

Förebyggande informationssamtal

Genom uppsökande verksamhet vill Klippans kommmun bidra till att skapa möjligheter för dig att fortsätta klara din vardag utifrån dina förutsättningar.

Den uppsökande verksamheten bidrar till att äldre personer kan behålla sin självständighet, sin hälsa och sitt oberoende och att själva vara aktiv när det gäller att hantera sin situation.

Förebyggande informationssamtal

Klippans kommuns anhörigrådgivare erbjuder förebyggande informationssamtal. Samtalet innehåller bland annat vägledning om vem du kontaktar vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd.

Kontakt

Kontakta anhörigrådgivare via Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller e-post till kommun@klippan.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juli 2023